Therapie

Het heeft geen zin verandering te willen zonder zelf te willen veranderen. Dat is de basis. Van daaruit bouwen we gezamenlijk -zonder vaste recepten-  voort. Ik ga er overigens van uit dat als er nog liefde is, problemen vaak op het gebied van de communicatie gezocht moeten worden. Dat lijkt misschien een simpele vastsstelling, maar daar komt het vaak op neer. Aan de andere kant: Als de liefde niet meer daar is, heeft het ook geen zin om therapie te zoeken. Dan raad ik een mediator aan, om de scheiding zo rustig mogelijk te laten verlopen.