Inleiding tot systeemdenken

De systeemtheorie geeft een verklaring waarom mensen doen wat ze doen; of dat nu op het werk of thuis is. Daarom kan deze lezing zowel aangepast worden voor leken als professionals. Ook in combinatie met trainingen en coachingtrajecten (zie ook testimonials en www.systeemtheorie.nl).

De systeemtheorie plaatst de mensn in hun sociale context en probeert vanuit dat perspectief te begrijpen wat er speelt. Waar de psychologie dus vaak op het individu inzoomt, zoomt de systeemtheorie als het ware uit. Op die manier komen alle relaties in beeld, die zo bepalend zijn voor het persoonlijk functioneren.